strona główna > z wizytą... > na targach i festiwalach > Konferencja Miodosytników. Poznań 9.11.2018

Europejska Konferencja Miodosytników
Poznań 9.11.2018

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

SPONSOR

KONFERENCJA / CONFERENCE

8-9 listopad 2018 / November 8-9, 2018

Kings of Mead ma zaszczyt zaprosić́ Państwa na wydarzenie,
jakie jeszcze nie miało nigdy miejsca.

Przy współpracy z EMMA (European Mead Makers Association)
i Poznańskimi Targami Piwnymi organizujemy
w Poznaniu w dniach 8-9.11.2018
I-szą Konferencje Europejskich Miodosytników.

Bedzie to świetna okazja do wzajemnego spotkania miodosytników
zarówno tych profesjonalnych i tych domowych z całej Europy.

Konferencja oprócz ciekawych prezentacji
daje możliwość́ poznania się̨ bliżej, wymiany doświadczeń́ i kontaktów.
W jej trakcie będzie miedzy innymi możliwość́ współudział 
przy tworzeniu całkowicie nowego kieliszka do degustacji miodów pitnych
i nieformalnych spotkań́ połączonych
z degustacją miodów pitnych z całej Europy.

Together with EMMA (European Mead Makers Association) 
We would like to invite you to “1st European Mead Makers Conference” 
 on the 8-9 of November in Poznań/Poland.
 
Our meeting will be a great chance for meet together, 
discuss problems,
exchange experiences and try different meads.
 

Between 9-10 Nov 2018, there will also be a festival and beer, mead and cider competition. 

It’s called “Kraft Roku” and it is for commercial producers only. 
Please feel free to send your meads so you can take place in competition. 

Who knows? 
Perhaps you will pick up a price during award ceremony
 on  the main stage.

More details on kraftroku.pl

PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAMME

8-9 listopad 2018 / November 8-9, 2018

8.11.2018 (czwartek)

19:00 – Spotkanie integracyjne i panel degustacyjny w restauracji
„U Myśliwych” w Poznaniu. Możliwość  przeniesienia własnego miodu pitnego.

9.11.2018 (piątek)

9:00 – Wprowadzenie

9:10 – Historia miodosytnictwa w Polsce i na Litwie (Andrus Janinonis)

9:40 – Miód pitny i szampan – świetna fuzja. Tradycyjna metoda szampańska zastosowana do produkcji miodów (Luke Hutchinson)

10:20- Ceramika do miodów pitnych (Bartłomiej Jaros)

11:00 – Kings of Mead – nowoczesne narzędzie w marketingu i komunikacji dla miodosytni i miodosytników (Mateusz Błaszczyk and Rafał Górecki)

11:40- Ile można wyciągać́ z kieliszka? Tworzenie nowego kieliszka dla degustacji miodów pitnych. (Bartłomiej Lenard i Wojciech Biegus)

12:10 – Przerwa

12:30 – Sprzęt dla miodosytni. Foeder i amfora do fermentacji. (Vitalii Karvyha)

13:10- Tworzenie koktajli i drinków z miodem pitnym. Łączenie miodu pitnego z innymi płynami (Paulina Dziąsko)

13:50 – Polskie miody pszczele i zdrowotny aspekt produktów pszczelich. (Katarzyna Tworek, Szubi Michałowski)

14:30- European Mead Makers Association -sprawimy ponownie by miód pitny był wielki. (Alexander Ecker)

15:00- Mead Madness Cup (konkurs domowych miodów pitnych)

19:00 – Spotkanie i panel degustacyjny w restauracji ” U Myśliwych” w Poznaniu. TYLKO DLA PROFESJONALNYCH MIODOSYTNIKÓW. Prosimy przynieść́ własne miody pitne do degustacji.

 

8.11.2018 (Thursday)

7PM – Social meeting and tasting panel in restaurant „U Myśliwych”.
Please bring your mead with you.

9.11.2018 (Friday)

9:00AM – Introduction

9:10AM – History of mead making in Poland and Lithuanian (Andrus Janinonis)

9:40AM – Mead and Champagne – the great fusion. “Method traditionnelle” use to make meads (Luke Hutchinson)

10:20AM – Ceramic for meads (Bartłomiej Jaros)

11:00AM – Kings of Mead – modern marketing tool for meadmakers and meadarys (Mateusz Blaszczyk and Rafal Gorecki)

11:40AM – How much can you pull out of a glass? And what about some mead inside? Let’s talk about it! (Bartłomiej Lenard and Wojciech Biegus)

12:10PM – Break

12:30PM – “Meaderys equipment. Foeder and amphora for mead fermentation.” (Vitalii Karvyha)

1:10PM – Crafting cocktails with meads and connecting meads with other liquids (Pauline Dziasko)

1:50PM – Polish honey varieties and healthy aspects of bee products. Polish honey testing session (Katarzyna Tworek, Szubi Michałowski)

2:30PM – European Mead Makers Association – let mead be great again.(Alexander Ecker)

3:00PM – Mead Madness Cup (home mead competition)

7PM – Mead tasting sessions and summary of conference (only for commercial mead makers ) in restaurant „U Myśliwych”.
Please bring your mead with you.

Również̇ w terminie trwania konferencji w Poznaniu odbędzie się̨ jeden z największych konkursów dla trunków rzemieślniczych Kraft Roku.
Jedną z kategorii w konkursie są̨ miody pitne. Zachęcamy do wystawienia miodów pitnych w konkursie.
Kings of Mead jest również̇ organizatorem pierwszego międzynarodowego konkursu dla miodosytników domowych Mead Madness Cup 2018.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursach i konferencji.
Chcielibyśmy by te wydarzenia na stałe wpisały się w kalendarz miodosytników na świecie. Z Wasza pomocą̨ może nam się̨ to udać.

Prosilibyśmy by w miarę możliwości potwierdzić chęć udziału. Pozwoli to nam na lepsze przygotowanie się̨ do przyjęcia gości konferencji.

na Facebooku: potwierdź udział lub mailowo kingsofmead@gmail.com

Więcej informacji: Facebook lub YouTube

Każdemu, kto wybiera się na konferencję EMMA,
polecamy 4-gwiazdkowy hotel Don Prestige
(wtedy wszyscy moglibyśmy być w tym samym hotelu
z bardzo dobrą lokalizacją)

Miodosytnicy otrzymują zniżkę:

Potrzebujesz wysłać e-mail z informacją o rezerwacji na adres reception@donprestige.com

Aby uzyskać zniżkę, musisz podać
hasło „KINGS OF MEAD”

Ceny dla nas to:
Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 180zł
Pokój dwuosobowy / pokój typu twin z brakfast: 220zl

Anyone attending  EMMA conference 
is recommended a 4 star hotel Don Prestige 
(then we all could be same hotel with very good location)

Meadmakers will get discount:

Book Your stay by email  to:
reception@donprestige.com

and quote „KINGS OF MEAD”
password for Your discount

Prices for us are:
Single room with breakfast: 180zl
Double/twin room with brakfast: 220zl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial