Close

COPERNICUS

copernicus075-586x813-min

PL

Półtorak o zawartości alkoholu na poziomie 16% Półtorak – zwany często Miodem Królewskim wytwarzany jest w proporcji 1 l miodu na 0,5 l wody. Zdecydowanie najmocniejszy ze wszystkich typów miodów. Uchodzi za najbardziej szlachetny, bowiem dojrzewając najdłużej ( minimum 8-10 lat) nabiera swoich unikalnych właściwości. Jest to miód postrzegany jako deserowy między innymi z uwagi na swój zbawienny wpływ na trawienie. „Copernicus” – półtorak o zawartości alkoholu na poziomie 16%. Miód ten leżakuje w dębowych beczkach ponad 15 lat i jest jednym z dłużej leżakujących miodów w Polsce. Wytwarzany jest z naturalnego miodu zbieranego z mazurskich pasiek na terenach objętych programem ochrony środowiska naturalnego Natura 2000.

EN

Półtorak with an alcohol content of 16%. Półtorak – often called Royal Honey is produced in a ratio of 1 l of honey to 0.5 l of water. By far the strongest of all types of honey. It is considered the most noble, because it matures the longest (minimum 8-10 years) takes on its unique properties. This honey is perceived as a dessert, among other things, due to its salutary effect on digestion. “Copernicus” – półtorak with an alcohol content of 16%. This honey has been aged in oak barrels for over 15 years and is one of the long-lasting honeys in Poland. It is made of natural honey collected from Masuria apiaries in the areas covered by the Natura 2000 environmental protection program.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Additional information

01. Kraj / Country

02. Producent / Producer

03. Kategoria / Category

04. Podkategoria / Subbcategory

05. Polskie / Polish meads

06. Miód / Honey

08. Słodycz / Sweetness

10. Alkohol / Alcohol

11. Pojemność / Capacity

,

12. Opakowanie / Package

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “COPERNICUS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *